MonaLisa Touch, laserbehandling av skjede og vulva

Hos de fleste anbefales 3 behandlingsrunder med 4-6 ukers intervall. Noen har effekt allerede etter en behandlingsrunde, mens hos andre kreves det flere enn 3 behandlinger for å få tilfredsstillende effekt. Det anbefales vedlikeholdsbehandling, typisk en gang årlig, etter første behandlingsserie. Det krever forundersøkelse før oppstart, dette utføres under en ordinær gynekologisk undersøkelse.

Om behandlingen

Laserbehandling av skjede og vulva.

Som en av få klinikker i Norge har CMUD gynekologi gleden av å tilby behandling med fraksjonert CO2-laser mot plagsomme tilstander i skjede og vulva. Lasermaskinen leveres av italienske DEKA, og behandlingen er kjent under navnet MonaLisa Touch. 

Tilstander som behandles med CO2-laser er eksempelvis tørre slimhinner i skjeden, smerter ved samleie, og lettgradig urininkontinens. Siden behandlingen, som en bieffekt, har en oppstrammende effekt i skjeden vil den også minske symptomene ved tendens til skjede-/livmorfremfall, og åpentstående skjedeinngang og unormalt vid skjede. Laserbehandling kan også forsøkes hos de som har dårlig effekt av standard behandling for hud-/slimhinnelidelser i vulva, for eksempel lichen sclerosus, ofte med frapperende god effekt. 

MonaLisa Touch er et godt alternativ til de som ikke kan, eller ikke ønsker, å bruke hormonterapi i forbindelse med overgangsalder. Det gjelder også kreftpasienter med hormonsensitiv kreft. Og også hos de som ikke oppnår tilfredsstillende effekt av systemisk, eller lokal, hormonterapi. Behandlingen er så godt som smertefri og har få og milde bivirkninger. Det kreves en forundersøkelse av vår gynekolog og normal celleprøve før behandling kan starte. Ved mistanke om lichen sclerosus kreves vevsprøve for å bekrefte lidelsen. 

Hos de fleste anbefales 3 behandlingsrunder med 4-6 ukers intervall. Noen har effekt allerede etter en behandlingsrunde, mens hos andre kreves det flere enn 3 behandlinger for å få tilfredsstillende effekt. Det anbefales vedlikeholdsbehandling, typisk en gang årlig, etter første behandlingsserie.

Der dokumentasjonen på effekt ved laserbehandling av bløtvevet i skjeden etter hvert er omfattende og overbevisende, er dokumentasjon av effekt ved behandling av hud-slimhinnelidelser i vulva foreløpig mer begrenset. Det forskes imidlertid intensivt på CO2-laser som behandling for disse lidelsene, hvor det er få alternativer når standard behandling ikke gir ønsket effekt, og mange studier er på vei. De som foreligger viser signifikante forskjeller, sammenlignet med standard behandling, i favør CO2-laser. 

CO2-laser for gynekologiske tilstander er en relativt ny behandlingsform, og langtidseffekter kan av den grunn ennå ikke dokumenteres, og uønskede bieffekter kan ikke utelukkes.

Pris:

Behandles av:

Lisa Skiphamn

Gynekolog - Medisinsk Ansvarlig Lege

Lisa Skiphamn, er vår dedikerte og dyktige gynekolog, som skal drive vårt nye satsningsområde: CMUD Gynekologi.
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2008. Hun har siden jobbet på sykehuset i Kristiansund, og fra 2011 har hun vært ansatt ved Gyn-/Fødeavdelingen ved samme sykehus. I løpet av det siste ti-året har hun også jobbet halvannet år på Kvinneklinikken på St Olavs Hospital HF, ett år på Kirurgisk avdeling Molde sykehus, og halvannet år vært fastlege i Aure kommune.

I 2022 var hun ferdig spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (det vi til daglig kaller gynekolog), og er nå klar til å tilby sine tjenester til kvinner i Møre og Romsdal, med omland. Du trenger ikke henvisning for å komme til Lisa, og bestiller enkelt time selv på vår hjemmeside.

I vår klinikk vil Lisa blant annet ha tilbud om generell gynekologisk undersøkelse med ultralyd, celleprøve/HPV-test og oppfølging av unormalt svar, utredning/behandling av blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, familieplanlegging, utredning av infertilitet, oppfølging i svangerskapet, utredning og behandling av urinlekkasje og fremfall, samt plager og symptomer i forbindelse med overgangsalder, som er en del av faget som Lisa er spesielt engasjert i.
Hos Lisa vil du bli møtt med varme, forståelse, og solid fagkunnskap.

Lisa er også CMUD`s medisinsk ansvarlige lege.

Velkommen!