Gynekologisk undersøkelse

Informasjon

Gynekologisk undersøkelse:
 
Gynekologisk undersøkelse gjøres ved de fleste problemstillinger innenfor gynekologien, enten det er en generell sjekk, for å se at alt er i orden, evt. samtidig med at man får tatt en celleprøve. Eller man har en plage, eller et symptom fra underliv/mage som skal utredes nærmere. 
Eksempel på slike symptom er blødningsforstyrrelser, endret utflod, mistanke om seksuelt overførbar sykdom (feks klamydia), smerter i mage og/eller underliv, smerter ved samleie, eksem/kløe/svie i underlivet, problemer med å bli gravid, blødning tidlig i svangerskapet, urin-/avføringslekkasje, plager i forbindelse med overgangsalder, osv.
Gynekologisk undersøkelse hos vår spesialist inkluderer, stort sett alltid, en vaginal ultralyd med vårt topp moderne ultralydapparat. Vår gynekologiske klinikk er lys, trivelig og bygd med tanke på at du som pasient skal føle deg trygg og ivaretatt. Vi bruker den tiden som trengs, og sørger for at du henvises videre, når det er indikasjon for det. 
 
 
Celleprøve/ HPV-test: 
 
I Norge får alle kvinner mellom 25 og 69 år tilbud om å delta i Livmorhalsprogrammet. Etter nye retningslinjer skal de aller fleste ta prøve hvert 5. år. Det vil fremkomme i brevet fra Kreftregisteret hvor ofte du skal ta livmorhalsprøve.
Ved å ta livmorhalsprøve («celleprøve») kan celleforandringer oppdages og behandles på et tidlig stadium, før det utvikler seg til livmorhalskreft. Alle kvinner som har en livmor anbefales å ta prøven fra de er 25 år. Å ta livmorhalsprøve gir ingen garanti mot å få livmorhalskreft, men det reduserer risikoen betydelig. HPV-vaksinen beskytter godt, men ikke mot alle typer av HPV-viruset som kan forårsake livmorhalskreft. Ta derfor prøven selv om du har tatt HPV-vaksinen.
Slik foregår Livmorhalsprogrammet:
– Du får brev i posten fra Kreftregisterets Livmorhalsprogram når det er på tide å ta prøven.
– Du bestiller selv time til lege/gynekolog
– Legen tar en prøve fra livmorhalsen, som undersøkes for HPV. Videre oppfølging er basert på resultatet av undersøkelsen.
Prøven blir tatt ved en underlivsundersøkelse, hvor en liten børste føres opp i livmorhalsen for å samle opp celler. Undersøkelsen tar kun noen minutter, og de fleste har lite ubehag. Hvis du har menstruasjon må prøven utsettes.
Hvis det er vanskelig for deg å ta prøven, snakk med oss om hvordan det best kan legges til rette for at du får gjennomført undersøkelsen.
NB! Hvis du har symptomer fra underlivet som bekymrer deg, bør du kontakte lege/gynekolog og be om utredning. Det skal du gjøre uansett alder, når du tok prøven sist, eller hva prøvesvaret var ved siste prøve.
 
 
Kolposkopi og vevsprøve:
 
Av og til viser prøven fra livmorhalsen forandringer som må følges opp. Man blir da innkalt til kolposkopi, hvor man samtidig tar vevsprøve fra livmorhalsen. Kolposkopi er en undersøkelse hvor man bruker mikroskop og forskjellige fargeteknikker for å finne områder med celleforandringer. Så tar man vevsprøver fra disse områdene, som sendes inn til videre undersøkelse. Ut i fra resultatet av undersøkelsen blir man satt opp til oppfølging med litt ulikt intervall. Av og til viser vevsprøven at man må fjerne en liten del av livmorhalsen i et inngrep som kalles konisering. Dette inngrepet gjøres på sykehus, som oftest poliklinisk.
På vår klinikk tilbys ordinær screening etter Livmorhalsprogrammets retningslinjer, kolposkopi og taking av vevsprøve. I tillegg kan vi følge opp stort sett alle former for HPV-infeksjoner og celleforandringer, i henhold til retningslinjene i Livmorhalsprogrammet.
 
 
Overgangsalder:
 
Overgangsalder kalles på fagspråket menopause, og beskriver perioden hvor kvinnens eggstokker mister sin primære funksjon, som er å frigjøre eggceller for befruktning og graviditet. Det eksakte tidspunktet for overgangsalder/menopause er ved kvinnens siste menstruasjon. I Norge er gjennomsnittsalderen 52-53 år ved menopause.
Kvinner har alle eggene sine lagret i eggstokkene ved fødsel. I puberteten begynner eggstokkene å frigjøre egg, som oftest en gang pr måned, noe som gir oss sykliske menstruasjonsblødninger. På et tidspunkt, rundt 45-50 års alder for de fleste, er eggstokkene i ferd med å gå tom for egg. Som en konsekvens blir eggløsningene sjeldnere, for til slutt å stoppe helt opp. Når eggløsningene blir sjeldne blir blødningene uregelmessige, og ofte kraftigere. Denne perioden kalles perimenopause, og gir hos mange sterke symptomer på overgangsalder i form av søvnvansker, senket stemningsleie, hetetokter, tørre slimhinner, redusert sexlyst, osv. Når eggløsningene stopper helt opp slutter kvinnen å menstruere og er postmenopausal.
Hos mange som er ferdig med overgangen vedvarer symptomene, for eksempel har så mange som 80-85% hetetokter. Hvis de ikke allerede har startet hormonterapi i perimenopausen, vil mange ha indikasjon for, og ønske om, hormonbehandling. Det er kvinnens opplevelse av hvor plaget hun er som bestemmer om det er indikasjon for behandling. Med dagens metoder kan de fleste hjelpes på en god måte, med lav risiko for alvorlige bivirkninger.
Om du tidligere har fått beskjed om at du ikke kan få hormonbehandling, eller ikke ønsker hormonterapi, kan vi likevel tilby behandling mot tørre slimhinner i skjeden, lettgradig urinlekkasje og tendens til fremfall. Ta kontakt for ytterligere informasjon, eller les om gynekologisk laserbehandling på vår hjemmeside.
 
 
MonaLisa Touch gynekologisk laserbehandling:
 
Laserbehandling av skjede og vulva.
 
Som en av få klinikker i Norge har CMUD gynekologi gleden av å tilby behandling med fraksjonert CO2-laser mot plagsomme tilstander i skjede og vulva. Lasermaskinen leveres av italienske DEKA, og behandlingen er kjent under navnet MonaLisa Touch. 
Tilstander som behandles med CO2-laser er eksempelvis tørre slimhinner i skjeden, smerter ved samleie, og lettgradig urininkontinens. Siden behandlingen, som en bieffekt, har en oppstrammende effekt i skjeden vil den også minske symptomene ved tendens til skjede-/livmorfremfall, og åpentstående skjedeinngang og unormalt vid skjede. Laserbehandling kan også forsøkes hos de som har dårlig effekt av standard behandling for hud-/slimhinnelidelser i vulva, for eksempel lichen sclerosus, ofte med frapperende god effekt. 
MonaLisa Touch er et godt alternativ til de som ikke kan, eller ikke ønsker, å bruke hormonterapi i forbindelse med overgangsalder. Det gjelder også kreftpasienter med hormonsensitiv kreft. Og også hos de som ikke oppnår tilfredsstillende effekt av systemisk, eller lokal, hormonterapi. Behandlingen er så godt som smertefri og har få og milde bivirkninger. Det kreves en forundersøkelse av vår gynekolog og normal celleprøve før behandling kan starte. Ved mistanke om lichen sclerosus kreves vevsprøve for å bekrefte lidelsen. 
Hos de fleste anbefales 3 behandlingsrunder med 4-6 ukers intervall. Noen har effekt allerede etter en behandlingsrunde, mens hos andre kreves det flere enn 3 behandlinger for å få tilfredsstillende effekt. Det anbefales vedlikeholdsbehandling, typisk en gang årlig, etter første behandlingsserie.
Der dokumentasjonen på effekt ved laserbehandling av bløtvevet i skjeden etter hvert er omfattende og overbevisende, er dokumentasjon av effekt ved behandling av hud-slimhinnelidelser i vulva foreløpig mer begrenset. Det forskes imidlertid intensivt på CO2-laser som behandling for disse lidelsene, hvor det er få alternativer når standard behandling ikke gir ønsket effekt, og mange studier er på vei. De som foreligger viser signifikante forskjeller, sammenlignet med standard behandling, i favør CO2-laser. 
CO2-laser for gynekologiske tilstander er en relativt ny behandlingsform, og langtidseffekter kan av den grunn ennå ikke dokumenteres, og uønskede bieffekter kan ikke utelukkes.

Pris:

Behandles av:

Lisa Skiphamn

Gynekolog - Medisinsk Ansvarlig Lege

Lisa Skiphamn, er vår dedikerte og dyktige gynekolog, som skal drive vårt nye satsningsområde: CMUD Gynekologi.
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2008. Hun har siden jobbet på sykehuset i Kristiansund, og fra 2011 har hun vært ansatt ved Gyn-/Fødeavdelingen ved samme sykehus. I løpet av det siste ti-året har hun også jobbet halvannet år på Kvinneklinikken på St Olavs Hospital HF, ett år på Kirurgisk avdeling Molde sykehus, og halvannet år vært fastlege i Aure kommune.

I 2022 var hun ferdig spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (det vi til daglig kaller gynekolog), og er nå klar til å tilby sine tjenester til kvinner i Møre og Romsdal, med omland. Du trenger ikke henvisning for å komme til Lisa, og bestiller enkelt time selv på vår hjemmeside.

I vår klinikk vil Lisa blant annet ha tilbud om generell gynekologisk undersøkelse med ultralyd, celleprøve/HPV-test og oppfølging av unormalt svar, utredning/behandling av blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, familieplanlegging, utredning av infertilitet, oppfølging i svangerskapet, utredning og behandling av urinlekkasje og fremfall, samt plager og symptomer i forbindelse med overgangsalder, som er en del av faget som Lisa er spesielt engasjert i.
Hos Lisa vil du bli møtt med varme, forståelse, og solid fagkunnskap.

Lisa er også CMUD`s medisinsk ansvarlige lege.

Velkommen!