Svangerskapskontroll med ultralyd til jordmor, uke 14 til termin

Dette er en ordinær svangerskapskontroll med ultralyd og tilvekstkontroll. Gjøres etter uke 24 og frem til termin.

Om behandlingen

Svangerskapskontroll til jordmor, med ultralyd. (Tilvekst etter uke 24). Kontroll av blodtrykk og urinprøve (ta gjerne med urinprøve av morgenurin). Svangerskapsblodprøvene tas hos fastlege eller kommunal jordmor, da det er de som må følge opp disse. Ta med ditt helsekort til kontrollen.

Pris:

Behandles av:

Randi Huseth

ultralydjordmor

Randi Huseth er vår dyktige ultralydjordmor! Hun har lang erfaring, 18 år som jordmor og 15 år som ultralydjordmor.
Hun ble utdannet sykepleier ved Universitetet i Agder, Arendal i 1999 – og tok jordmorutdanning ved Universitetet i Tromsø i 2006. Hun arbeidet etter dette som jordmor ved fødeavdelingen i Kristiansund, frem til 2022.
Hun tok videreutdanning i ultralyd for jordmødre 2008-2009, hvor hun jobbet kombinert som jordmor/ultralydjordmor ved fødeavdelingen.
Hun har påbyggings-utdanning innen tidligultralyd ved NTNU, og fullfører nå straks Dopplerutdanning ved NTNU, som et ekstra supplement innen obstetrisk ultralyd.

I 2015 opprettet hun tilbud om privat ultralyd for gravide, hvor hun har tilbudt alle typer ultralyd under svangerskap, i tillegg til 3D/4D. Dette har hun jobbet med frem til i dag, i tillegg til å jobbe på sykehuset.
I dag jobber hun som ultralydjordmor ved St. Olavs Hospital ved Senter For Fostermedisin, og som fødejordmor ved sykehusets normalenhet.

Vi ved CMUD er nå veldig heldige, som får Randi i vårt gynekologiteam ved CMUD Gynekologi!
Her får du en jordmor med tid og meget god kunnskap, som er opptatt av en trygg og god ivaretakelse av deg under din graviditet.
Randi gleder seg til å ønske deg velkommen til CMUD!