Overgangsalder

Om behandlingen

Overgangsalder kalles på fagspråket menopause, og beskriver perioden hvor kvinnens eggstokker mister sin primære funksjon, som er å frigjøre eggceller for befruktning og graviditet. Det eksakte tidspunktet for overgangsalder/menopause er ved kvinnens siste menstruasjon. I Norge er gjennomsnittsalderen 52-53 år ved menopause.

Kvinner har alle eggene sine lagret i eggstokkene ved fødsel. I puberteten begynner eggstokkene å frigjøre egg, som oftest en gang pr måned, noe som gir oss sykliske menstruasjonsblødninger. På et tidspunkt, rundt 45-50 års alder for de fleste, er eggstokkene i ferd med å gå tom for egg. Som en konsekvens blir eggløsningene sjeldnere, for til slutt å stoppe helt opp. Når eggløsningene blir sjeldne blir blødningene uregelmessige, og ofte kraftigere. Denne perioden kalles perimenopause, og gir hos mange sterke symptomer på overgangsalder i form av søvnvansker, senket stemningsleie, hetetokter, tørre slimhinner, redusert sexlyst, osv. Når eggløsningene stopper helt opp slutter kvinnen å menstruere og er postmenopausal.

Hos mange som er ferdig med overgangen vedvarer symptomene, for eksempel har så mange som 80-85% hetetokter. Hvis de ikke allerede har startet hormonterapi i perimenopausen, vil mange ha indikasjon for, og ønske om, hormonbehandling. Det er kvinnens opplevelse av hvor plaget hun er som bestemmer om det er indikasjon for behandling. Med dagens metoder kan de fleste hjelpes på en god måte, med lav risiko for alvorlige bivirkninger.

Om du tidligere har fått beskjed om at du ikke kan få hormonbehandling, eller ikke ønsker hormonterapi, kan vi likevel tilby behandling mot tørre slimhinner i skjeden, lettgradig urinlekkasje og tendens til fremfall. Ta kontakt for ytterligere informasjon, eller les om gynekologisk laserbehandling på vår hjemmeside.

Pris:

Behandles av:

Lisa Skiphamn

Gynekolog - Medisinsk Ansvarlig Lege

Lisa Skiphamn, er vår dedikerte og dyktige gynekolog, som skal drive vårt nye satsningsområde: CMUD Gynekologi.
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2008. Hun har siden jobbet på sykehuset i Kristiansund, og fra 2011 har hun vært ansatt ved Gyn-/Fødeavdelingen ved samme sykehus. I løpet av det siste ti-året har hun også jobbet halvannet år på Kvinneklinikken på St Olavs Hospital HF, ett år på Kirurgisk avdeling Molde sykehus, og halvannet år vært fastlege i Aure kommune.

I 2022 var hun ferdig spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (det vi til daglig kaller gynekolog), og er nå klar til å tilby sine tjenester til kvinner i Møre og Romsdal, med omland. Du trenger ikke henvisning for å komme til Lisa, og bestiller enkelt time selv på vår hjemmeside.

I vår klinikk vil Lisa blant annet ha tilbud om generell gynekologisk undersøkelse med ultralyd, celleprøve/HPV-test og oppfølging av unormalt svar, utredning/behandling av blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, familieplanlegging, utredning av infertilitet, oppfølging i svangerskapet, utredning og behandling av urinlekkasje og fremfall, samt plager og symptomer i forbindelse med overgangsalder, som er en del av faget som Lisa er spesielt engasjert i.
Hos Lisa vil du bli møtt med varme, forståelse, og solid fagkunnskap.

Lisa er også CMUD`s medisinsk ansvarlige lege.

Velkommen!