NIPT-test

Om behandlingen

Vi tilbyr NIPT-test hos oss ved CMUD.

Når du kommer til oss, vil du få god og detaljert informasjon om hva NIPT er, og hva man kan avdekke med testen.

2D ultralyd gjøres alltid før testen tas, og er inkludert.

Alle som vurderer å gjøre en NIPT-test, må først gjennomføre en digital gjennomgang ved www.niptskolen.no.

Selve blodprøven (NIPT-testen) kan tas hos oss fra uke 11 i svangerskapet. Mange tar NIPT mellom uke 11-13. Det er ingen øvre grense for når man kan ta NIPT. Testen foregår, ved at det tas en blodprøve fra mors arm. 

Du får svar på testen innen 10-12 dager. 

HVA ER NIPT?

I 2020 gjorde Stortinget endringer i Bioteknologiloven som gjorde at NIPT skal bli tilgjengelig for alle gravide.

NIPT (Non-invasiv prenatal test) er en blodprøve som tas fra deg som er gravid. Prøven analyseres for å se om fosteret har økt sannsynlighet for 3 bestemte kromosomavvik. 

Trisomi 13 (Pataus syndrom) 

Trisomi 18 (Edwards syndrom) 

Trisomi 21 (Down syndrom) 

I Norge er det ikke lov å undersøke for kjønn. 

Analysen vil bli utført av godkjente EddaLabs (https://eddalabs.com) i Sverige.

NIPT skal tas sammen med ultralyd etter uke 11. Det er ingen øvre grense for når NIPT kan tas.

Ultralyd gjøres for å se hvor langt du er på vei, hvor mange foster det er, og om fosterhjertet slår.

Gravide med indikasjon på fosterdiagnostikk, eller som er 35 år eller eldre ved termin, har rett på å få NIPT gratis av det offentlige. Alle andre gravide har nå muligheten til å ta NIPT ved godkjent virksomheter mot betaling.

 

HVOR SIKKER ER NIPT?

NIPT er den sikreste screeningmetoden man har idag med en treffsikkerhet på 95-99%.

 

NIPT-SKOLEN

Før du tar NIPT må du ha gjennomført NIPT-skolen, som er utarbeidet av EddaLabs.

Denne vil gi god informasjon om NIPT til deg som vurderer, eller har bestemt deg for at du ønsker prøven.

Du må logge inn med bank-ID og gjennomføre alle stegene før prøven kan tas. NIPT-skolen er ikke bindende, så det er bare å ta den, hvis du ønsker mer informasjon før du bestemmer deg. Du finner den på: www.niptskolen.no

Før prøven tas hos oss, må du også signere et samtykke på at niptskolen er gjennomført. Dette skjemaet vil du få av oss på CMUD.

 

HVOR LANG TID TAR DET FØR JEG FÅR SVAR?

Du vil få svar innen 10-12 dager. 

 

HVA OM SVARET ER HØY SANNSYNLIGHET FOR KROMOSOMAVVIK?

Hvis svaret er høy sannsynlighet for kromosomavvik, så vil jordmoren eller gynekologen ved CMUD ringe deg.            

Du vil få informasjon om prosessen videre, og du vil bli henvist til Senter for fostermedisin ved St.Olavs i Trondheim, for ytterligere undersøkelser. 

Vi vil være tilgjengelig for deg, inntil du blir ivaretatt videre. Vi går sammen gjennom dette, og vi er her for deg.

Pris:

Behandles av:

Randi Huseth

ultralydjordmor

Randi Huseth er vår dyktige ultralydjordmor! Hun har lang erfaring, 18 år som jordmor og 15 år som ultralydjordmor.
Hun ble utdannet sykepleier ved Universitetet i Agder, Arendal i 1999 – og tok jordmorutdanning ved Universitetet i Tromsø i 2006. Hun arbeidet etter dette som jordmor ved fødeavdelingen i Kristiansund, frem til 2022.
Hun tok videreutdanning i ultralyd for jordmødre 2008-2009, hvor hun jobbet kombinert som jordmor/ultralydjordmor ved fødeavdelingen.
Hun har påbyggings-utdanning innen tidligultralyd ved NTNU, og fullfører nå straks Dopplerutdanning ved NTNU, som et ekstra supplement innen obstetrisk ultralyd.

I 2015 opprettet hun tilbud om privat ultralyd for gravide, hvor hun har tilbudt alle typer ultralyd under svangerskap, i tillegg til 3D/4D. Dette har hun jobbet med frem til i dag, i tillegg til å jobbe på sykehuset.
I dag jobber hun som ultralydjordmor ved St. Olavs Hospital ved Senter For Fostermedisin, og som fødejordmor ved sykehusets normalenhet.

Vi ved CMUD er nå veldig heldige, som får Randi i vårt gynekologiteam ved CMUD Gynekologi!
Her får du en jordmor med tid og meget god kunnskap, som er opptatt av en trygg og god ivaretakelse av deg under din graviditet.
Randi gleder seg til å ønske deg velkommen til CMUD!

Lisa Skiphamn

Gynekolog - Medisinsk Ansvarlig Lege

Lisa Skiphamn, er vår dedikerte og dyktige gynekolog, som skal drive vårt nye satsningsområde: CMUD Gynekologi.
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2008. Hun har siden jobbet på sykehuset i Kristiansund, og fra 2011 har hun vært ansatt ved Gyn-/Fødeavdelingen ved samme sykehus. I løpet av det siste ti-året har hun også jobbet halvannet år på Kvinneklinikken på St Olavs Hospital HF, ett år på Kirurgisk avdeling Molde sykehus, og halvannet år vært fastlege i Aure kommune.

I 2022 var hun ferdig spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (det vi til daglig kaller gynekolog), og er nå klar til å tilby sine tjenester til kvinner i Møre og Romsdal, med omland. Du trenger ikke henvisning for å komme til Lisa, og bestiller enkelt time selv på vår hjemmeside.

I vår klinikk vil Lisa blant annet ha tilbud om generell gynekologisk undersøkelse med ultralyd, celleprøve/HPV-test og oppfølging av unormalt svar, utredning/behandling av blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, familieplanlegging, utredning av infertilitet, oppfølging i svangerskapet, utredning og behandling av urinlekkasje og fremfall, samt plager og symptomer i forbindelse med overgangsalder, som er en del av faget som Lisa er spesielt engasjert i.
Hos Lisa vil du bli møtt med varme, forståelse, og solid fagkunnskap.

Lisa er også CMUD`s medisinsk ansvarlige lege.

Velkommen!