Kolposkopi og vevsprøve

Om behandlingen

Av og til viser prøven fra livmorhalsen forandringer som må følges opp. Man blir da innkalt til kolposkopi, hvor man samtidig tar vevsprøve fra livmorhalsen. Kolposkopi er en undersøkelse hvor man bruker mikroskop og forskjellige fargeteknikker for å finne områder med celleforandringer. Så tar man vevsprøver fra disse områdene, som sendes inn til videre undersøkelse. Ut i fra resultatet av undersøkelsen blir man satt opp til oppfølging med litt ulikt intervall. Av og til viser vevsprøven at man må fjerne en liten del av livmorhalsen i et inngrep som kalles konisering. Dette inngrepet gjøres på sykehus, som oftest poliklinisk.

På vår klinikk tilbys ordinær screening etter Livmorhalsprogrammets retningslinjer, kolposkopi og taking av vevsprøve. I tillegg kan vi følge opp stort sett alle former for HPV-infeksjoner og celleforandringer, i henhold til retningslinjene i Livmorhalsprogrammet.

Pris:

Behandles av:

Lisa Skiphamn

Gynekolog - Medisinsk Ansvarlig Lege

Lisa Skiphamn, er vår dedikerte og dyktige gynekolog, som skal drive vårt nye satsningsområde: CMUD Gynekologi.
Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2008. Hun har siden jobbet på sykehuset i Kristiansund, og fra 2011 har hun vært ansatt ved Gyn-/Fødeavdelingen ved samme sykehus. I løpet av det siste ti-året har hun også jobbet halvannet år på Kvinneklinikken på St Olavs Hospital HF, ett år på Kirurgisk avdeling Molde sykehus, og halvannet år vært fastlege i Aure kommune.

I 2022 var hun ferdig spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (det vi til daglig kaller gynekolog), og er nå klar til å tilby sine tjenester til kvinner i Møre og Romsdal, med omland. Du trenger ikke henvisning for å komme til Lisa, og bestiller enkelt time selv på vår hjemmeside.

I vår klinikk vil Lisa blant annet ha tilbud om generell gynekologisk undersøkelse med ultralyd, celleprøve/HPV-test og oppfølging av unormalt svar, utredning/behandling av blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, familieplanlegging, utredning av infertilitet, oppfølging i svangerskapet, utredning og behandling av urinlekkasje og fremfall, samt plager og symptomer i forbindelse med overgangsalder, som er en del av faget som Lisa er spesielt engasjert i.
Hos Lisa vil du bli møtt med varme, forståelse, og solid fagkunnskap.

Lisa er også CMUD`s medisinsk ansvarlige lege.

Velkommen!